SOUTĚŽ
<<First Latest>>
Save my Place Load my Place

SOUTĚŽ

3rd Sep 2014, 2:35 PM

Author Notes:

Korektor 3rd Sep 2014, 2:36 PM
Napište skvělou korektorskou FANFIKCI a vyhrajte knihu s podpisy a věnováním!

Maximální rozsah je 15 000 znaků včetně mezer.
Musí se jednat o původní tvorbu, která předtím nebyla nikde publikována.
Každý autor může poslat pouze jednu fanfikci, a to na mail korektor.komiks@gmail.com – do předmětu je nutno napsat „Soutěž“.
Uzávěrka je 3. října 2014 v 21:43 (protože milujeme vaše OCD).

Vaše práce budou číst a hodnotit Vilém s Janou, mějte tedy na paměti, že pokud máte rádi Korektora, nemuseli byste se je pokoušet svým psaním zabít.
Knihu získají autoři tří nejlepších fanfikcí, které budou následně také vystaveny na odiv veřejnosti.

Vyhlášení soutěže bude probíhat paralelně s vydáním knihy – někdy na přelomu října a listopadu.