Korektor #44
<<First Latest>>

Korektor #44

10th Mar 2014, 6:35 PM

Comments:

zuzana 23rd Oct 2014, 10:10 PM edit delete reply
a nemá být za trojtečkou na začátku mezera?
Markéta 21st Mar 2016, 9:13 PM edit delete reply
Ne, trojtečka vždy patří těsně k textu.
Typograf 29th Jun 2016, 9:58 PM edit delete reply
Zuzana dostává bludišťáka, Markéta odkaz na jazykovou příručku Ústavu pro jazyk český: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=166&dotaz=t%C5%99i%20te%C4%8Dky